AKIF HAKAN vs. FILM

Straight Out Of The Camera

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

Moonyan
© 2014 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Yashica T-Zoom + Kodak Elitechrome 100

In The Eyes Of Sadness
© 2014 Akif Hakan Celebi
Tokyo
Yashica T-Zoom + Kodak 400

In The Eyes Of Sadness
© 2014 Akif Hakan Celebi
Tokyo
Yashica T-Zoom + Kodak 400

Misue
© 2013 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Mamiya 6

Misue
© 2013 Akif Hakan Celebi
Hong Kong
Mamiya 6

Fixed. theme by Andrew McCarthy